SOU 1965:3

Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning

N 4-0 ('?

oå (-

- CUL"

&( *. IOTQ'

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2013

Justitiedepartementet

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDEN

ÖVER FÖRFATTNINGSUTREDNINGENS

| FÖRSLAG TILL NY FÖRFATTNING

UTARBETAD INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET

Del 2: Kap. 3, 4 och 5 i förslaget till regeringsform

Stockholm 1 965

STATENS OFFENTLICA UTREDNINCAR 1965

Kronologisk förteckning

1. Sveriges sjöterrltorlum. Kihlström. 135 s. + 1 ut- viksblad. U.

2. Sammanställning av remissyttranden över för- fattningsutrednlngens förslag till ny författning. Del 1: Allmänna uttalanden samt 1 och 2 kap. 1 förslaget till regerlngsform. Norstedt & Söner. 88 s. Ju.

3. Sammanställning av remissyttranden över för- fattningsutrednlngens förslag till ny författning. Del 2: Kap. 3, 4 och 5 l förslaget till regerings- form. Norstedt & Söner. 120 s. Ju. '

Justitiedepartementet

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDEN

ÖVER FÖRFATTNINGSUTREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY FÖRFATTNING

UTARBETAD INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET

Del 2: Kap. 3, 4- och 5 i förslaget till regeringsform

ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

STOCKHOLM 1965