SOU 1968:2

Ekonomisystem för försvaret

N 4-0 (;(

nå (—

— Cija,

&( 4. IGT?!

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2013

Statens offentliga utredningar 1968: 2

Försvarsdepartementet

FÖRSVARET

Bihang

1. I EKONOMISYSTEM FÖR I &

FÖRSVARETS SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER

En studie i den offentliga verksamhetens ekonomi

AV LARS WERIN

ESSELTE AB, STOCKHOLM 1968

. ' __.-,,_,mltnamw1naäbww

.c LH- . - "|. låt.] "J.-=”... _: 't , ut ..I |_ ,, .,1

" ' "' V — L .. 1| .; ,: . , _ ,_J,..., __| . '|', * _' ',, ". .— , || ' i ,* .|. ,,. _D; ' ,. ,, .- '

' , ,, |'|,_ ,. —,,.*, E _-;,..—.5 -| .. | . -: **.v'a'fJ. . *.

. wu n.. . lair-..---1-'---1f.n.|"i ...",!l

5103. Mil ZII'MWOXH

.T .. |

TSEAYEHOZI

.l-"31-"|,|!,|l'15l '. :| | |! |||- . , ' " ,_ll'.'. "'. '. _ . ,, .. _ , ,'. _ '.'. .,

.. - ' .. "' ”...man

_ *., I | || |”. : ,,,, ,_ .."I' - ” : - _ -|'|' ' .. '. l .. ' -.AH'MM0MQ,H'13JJÄHIIAQZTHHAIZHCH

.. , . , »» J.. ' .. .," :'_ 5,1" QEGAPLTZQÄ _ : _. "',, l l' __ '.':I' ; I- _ .. :*

X _l » | I IJWI . I I ,— . . | I I' . __ . .. , |: ..,,,, .__ . ” .. . ".. l _ ' - _ _ . .— M | ' I , H I I |! I .. I , * . . . "' H , |, '| * ' . .. . . . . . '$" . . ' | ' | . . iv— * .. . r ' ' ' _ z 1 ' | . . | 'f " 'f— ' | |, || ' ' | "av, ,—':-'.."l' , L " ,r.' |.=