SOU 1978:19

Öresundsförbindelser

010. ZOM

Etmu_=_=_=—=_

DET DANSKE UDVALQ AF 1975 OM ORESUNDSFORBINDELSERNE 1975 ARS SVENSKA ORESUNDSDELEGATION

FAST FÖRBINDELSE övrn ÖRESUND HH—32

MOTORVÄGSFÖRBINDELSE TVÄRSEKTION

HELSINGDR — HELSINGBORG Sönktunnel

'i ! " _ _. ISBN 91—38-d4037-9 ha LiberForlag ISSN 0375-250x

Allmänna Förlaga