SOU 1997:147

Barns bilder av åldrande - en fråga om bemötande av äldre