SOU 1998:161

På marginalen - En intervjubok från Socialtjänstutredningen