SOU 1999:9

Att slakta ett får i Guds namn - om religionsfrihet och demokrati