SOU 2000:1

En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet

EN UTHÅLLIG DEMOKRATI!

Vårt sätt att arbeta

................................................8

Demokrati

...........................................................13

Demokratins genombrott ......................................14 Varför demokrati? Om människovärde och medborgardygder ............................................17 Demokratiteorier.....................................................21 Folkstyrelsen i internationell belysning...............24 Den representativa demokratins värden..............28 Den svenska demokratins individ- och samhällscentrering ..........................................30 Det dynamiska medborgarskapet.........................33 Demokrati som rättvis procedur ..........................40 Demokratins förhållande till andra värden .........42

De förändrade förutsättningarna

.........................50

Den globala offentligheten

..................................61

Globalisering............................................................62 Medialisering............................................................76 Lobbning ..................................................................89 IT................................................................................98

Den flexibla flernivåstyrningen

..........................112

Europeiska unionen..............................................115 Statsförvaltningen..................................................126 Regionerna .............................................................136 Kommunerna.........................................................139

Det villkorade deltagandet

................................164

Politiska partier......................................................165 Väljare, val och valdeltagande..............................176

Det mångtydiga medborgarskapet

....................194

Medborgarsammanslutningar.............................196 Medborgarnas deltagande, inflytande och delaktighet.......................................................210

Den mångvetenskapliga demokratiforskningen

..234

Politik för folkstyrelse på 2000-talet

.................240

Referenser

........................................................253

Reservationer och särskilda yttranden

..............261

Bilagor

1. Kommitténs direktiv ........................................279

2. Kommitténs tilläggsdirektiv............................285

3. Förteckning över seminarierna.......................287

4. Förteckning över småskrifterna......................291

5. Förteckning över forskarvolymerna..............293

6. Förteckning över innehållet i stencilen

En demokrati i förvandling.............................294

7. Demokratitorget ...............................................295