SOU 2004:120

KÄRNAVFALL - Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet