SOU 2006:5

Organisering av lokal regional utvecklingspolitik - balansera utveckling och förvaltning