SRVFS 2003:5

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1993:1) om brandsynefrister

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2003:5

Utkom från trycket

den 9 december 2003

Förordning om upphävande av Statens

räddningsverks föreskrifter

(SRVFS 1993:1) om brandsynefrister;

utfärdad den 20 november 2003.

Regeringen föreskriver att Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS

1993:1) om brandsynefrister skall upphöra att gälla vid utgången av

december 2003.

Denna förordning skall kungöras i Statens räddningsverks författningssamling.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Helena

Lindberg

(Försvarsdepartementet)