SRVFS 2003:6

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2003:6

Utkom från trycket

den 9 december 2003

Förordning om upphävande av Statens

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6)

om sotnings- och kontrollfrister;

utfärdad den 20 november 2003.

Regeringen föreskriver att Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS

1996:6) om sotnings- och kontrollfrister skall upphöra att gälla vid utgången

av december 2003.

Denna förordning skall kungöras i Statens räddningsverks författningssamling.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Helena

Lindberg

(Försvarsdepartementet)