STFS 2009:2

Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Box 90

981 22 Kiruna

Tfn 0980-780 30

Fax 0980-780 31

ISSN 1654-0549

STFS 2009:2

Föreskrifter om ändring i Sametingets

föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och

ersättning för rovdjursförekomst i samebyar;

Utkom från trycket

den 6 maj 2009

beslutade den 24 april 2009.

Sametinget föreskriver med stöd av 13 § viltskadeförordningen (2001:724) att 6 §

Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i

samebyar ska ha följande lydelse.

6 § Länsstyrelsen ska senast den 1 juni lämna en skriftlig rapport till Sametinget avseende

inventeringsresultatet för varg, järv och lodjur för den svenska delen av

inventeringsområdet. Länsstyrelsen ska senast den 1 november lämna en skriftlig rapport

till Sametinget med det samlade inventeringsresultatet från samebyarnas totala

betesområden som visar förekomst och antal föryngringar av samtliga arter i såväl Sverige

som i Norge och angränsande delar av Finland.

I rapporterna till Sametinget ska länsstyrelsen redovisa i vilken sameby en föryngring

ligger och vilka föryngringar som kan delas mellan flera samebyar. Föryngringar och

förekomster i grannländerna ska särredovisas. Om sameby har avvikande mening från

länsstyrelsens, ska detta redovisas i rapporterna.

Samebyarna ska senast den 1 november till Sametinget redovisa hur inventeringsmedlen

använts.

--------------------------

Denna författning1 träder i kraft den 6 maj 2009.

--------------------------

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna

1 STFS 2009:2