Upphävd författning

Kyrkolag (1686:0903)

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1686-09-03
Ändring införd
SFS 1686:0903
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
3 § har upphävts genom lag (1988:1556).
4 § har upphävts genom lag (1988:1556).
8 § har upphävts genom lag (1988:1556).
13 § har upphävts genom lag (1989:882).

11 kap.

12 § har upphävts genom lag (1988:1556).

14 kap.

1 § har upphävts genom lag (1989:273).
2 § har upphävts genom lag (1982:989).
6 § har upphävts genom lag (1988:1556).
18 § har upphävts genom lag (1988:1556).
21 kap. har upphävts genom lag (1988:1556).
1 § har upphävts genom lag (1988:1556).
2 § har upphävts genom lag (1988:1556).

23 kap.

1 § har upphävts genom lag (1988:1556).
6 § har upphävts genom lag (1988:1556).
8 § har upphävts genom lag (1988:1556).

27 kap.

1 §  har upphävts genom lag (1988:1556) till den del dessa avser skyldighet att underrätta regeringen om uppförandet av kyrkobyggnader.

Ändringar

Ändring, SFS 1873:71 s.1

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1910:29 s.2

  Omfattning
  ändr. 2 kap 3, 4, 8 §§

Ändring, SFS 1919:187

  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §

Ändring, SFS 1921:282

  Omfattning
  upph. 19 kap 12-16 §§

Ändring, SFS 1921:589

  Omfattning
  upph. 14 kap 3, 6 §§; ändr. 2 kap 8 §

Ändring, SFS 1946:778

  Omfattning
  tillägg till 3 kap

Ändring, SFS 1947:275

  Omfattning
  upph. 24 kap 30-33 §§; ändr. 11 kap 8 §, 24 kap 11 §, 26 kap 1 §

Ändring, SFS 1948:95

  Omfattning
  upph. 5 kap

Ändring, SFS 1948:489

  Omfattning
  tillägg

Ändring, SFS 1951:680

  Omfattning
  upph. 1, 4 §§ av 1873:71 s.1

Ändring, SFS 1951:683

  Omfattning
  upph. 3 § av 1873:71 s.1

Ändring, SFS 1952:48

  Omfattning
  upph. 14 kap 5 §; ändr. 14 kap 1 §

Ändring, SFS 1952:49

  Omfattning
  ikrafttr. av 1952:48

Ändring, SFS 1957:575

  Omfattning
  upph. 24 kap 3 §

Ändring, SFS 1957:577

  Omfattning
  upph. 19 kap 11 §

Ändring, SFS 1963:525

  Omfattning
  ändr. 1946:778

Ändring, SFS 1963:633

  Omfattning
  upph. 20 kap

Ändring, SFS 1975:1190

  Omfattning
  upph. 1919:187

Ändring, SFS 1975:1191

  Omfattning
  ändr. 1910:29 s.2

Ändring, SFS 1975:1192

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1979:926

  Omfattning
  upph. 7 kap 2 § delvis

Lag (1982:989) om ändring i kyrkolagen

Lag (1988:1556) om ändring i kyrkolagen

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:17
  Omfattning
  upph. 2 kap 3, 4, 8 §§, 11 kap 12 §, 19 kap 6, 18 §§, 21 kap, 22 kap 1, 2 §§, 23 kap 1 §, 26 kap 6, 8 §§, 27 kap 1 § delvis
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:273) om ändring i kyrkolagen

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:114
  Omfattning
  upph. 14 kap 1 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1989:882) om ändring i kyrkolagen

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:148
  Omfattning
  upph. 2 kap 13 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Ändring, SFS 1992:301

  Omfattning
  upph.