Upphävd författning

Kungörelse (1924:475) angående meddelanden från domstol om dödförklaringar

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1924-11-21
Ändring införd
SFS 1924:475 i lydelse enligt SFS 2003:895
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här. Bilagan har upphävts genom SFS1991:753.
Om en domstol förklarat att någon skall anses för död, skall uppgift om beslutet skyndsamt sändas till Skatteverket. Har beslutet ändrats av högre rätt, skall uppgift om detta skyndsamt sändas till verket. Förordning (2003:895).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1924:475) angående meddelanden från domstol om dödförklaringar

Ändring, SFS 1949:661

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1991:753) om ändring i kungörelsen (1924:475) angående meddelanden från domstol om omyndighetsförklaringar och beslut, varigenom omyndigförklarade personer återvunnit myndigheten, så ock om dödförklaringar

  Omfattning
  upph. bil.; ändr. författningsrubr., författningen
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1998:1723) om ändring i kungörelsen (1924:475) angående meddelanden från domstol om dödförklaringar

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2003:895) om ändring i kungörelsen (1924:475) angående meddelanden från domstol om dödförklaringar

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:133) om upphävande av kungörelsen (1924:475) angående meddelande från domstol om dödförklaringar

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1924:475) angående meddelanden från domstol om dödförklaringar skall upphöra att gälla vid utgången av mars 2005. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om ärenden där en ansökan om dödförklaring kommit in till domstol före utgången av mars 2005.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2005-04-01