Upphävd författning

Lag (1925:456) angående anlitande av kyrkofonden för uppförande av prästgårdar inom vissa delar av Härnösands och Luleå stift

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1925-11-21
Ändring införd
SFS 1925:456
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (1925:456) angående anlitande av kyrkofonden för uppförande av prästgårdar inom vissa delar av Härnösands och Luleå stift

Ändring, SFS 1951:576

    Omfattning
    ändr. 1 §

Lag (1988:1557) om upphävande av tio lagar på det kyrkliga området