Brev (1933:132) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1933-04-07
Ändring införd
SFS 1933:132
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Sedan Kungl. Maj:t denna dag utfärdat kungörelse (nr 131) om tillägg till 7 kap. i kungörelsen den 29 november 1929 (nr 373) med tillämpningsföreskrifter till tulltaxeförordningen, innefattande vissa föreskrifter i fråga om främmande land som är anslutet till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar, vill Kungl. Maj:t tillkännagiva, att enligt ingångna underrättelser följande länder, utom Sverige, anslutit sig till konventionen, nämligen: Albanien, Belgien, Danmark, Frankrike med Tunis, Grekland, Italien, Marocko, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Norra Irland, Tjeckoslovakien samt Tyskland.

Ändringar

Brev (1933:132) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar