Lag (1933:270) om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1933-06-02
Ändring införd
SFS 1933:270
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Har vid betesreglering enligt lagen om ägofred blivit bestämt, att ersättning jämlikt 16 § sagda lag skall årligen gäldas av ägare till fastighet, äge den ersättningsberättigade, där hans fordran ej stått inne längre än ett år efter förfallodagen, att ur fastigheten, ändå att den kommit i annans hand, njuta betalning med enahanda förmånsrätt, som enligt 17 kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild ränteägare för avgäld av fast egendom.

Ändringar

Lag (1933:270) om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred