Kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-07-18
Ändring införd
SFS 1942:725 i lydelse enligt SFS 2017:787
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Försvarsmakten skall anmäla till regeringen om det finns behov av skyddsympning. Förordning (1994:384).

2 §  Skyddsympning får endast utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket eller av annan sjukvårdspersonal efter delegering av läkare. Förordning (1994:384).

3 § Har upphävts genom förordning (1993:455).

4 §  Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur skyddsympningen ska verkställas. Förordning (2017:787).

5 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hur en beslutad skyddsympning ska anordnas och kontrolleras. Förordning (2017:787).

Ändringar

Kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Ändring, SFS 1944:172

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Förordning (1993:455) om ändring i kungörelsen (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

  Omfattning
  upph. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:384) om ändring i kungörelsen (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (2015:156) om ändring i kungörelsen (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2017:787) om ändring i kungörelsen (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2017-10-01