Upphävd författning

Förordning (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1942-10-16
Ändring införd
SFS 1942:816
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast texten enligt SFS 1979:675
I ordningen för "Ungdomens konfirmation" får följande ord utelämnas:
"Från denna stund ägen I, med församlingen, tillträde till Herrens heliga nattvard, vilket jag härmed tillsäger eder, i Guds, Faderns och Sonens och den Helige Andes, namn." Förordning (1979:675).
I ordningen för "En annan form av ungdomens konfirmation" får följande ord utelämnas:
"Från denna stund ägen I, med församlingen, tillträde till Herrens heliga nattvard, vilket jag härmed tillsäger eder, i Guds, Faderns och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen." Förordning (1979:675).
I ordningen för "Vuxnas konfirmation" får följande ord utelämnas:
"Från denna stund äger du, med församlingen, tillträde till Herrens heliga nattvard, vilket jag härmed tillsäger dig i Guds, Faders och Sonens och den Helige Andes, namn." Förordning (1979:675).

Ändringar

Kungörelse (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok

Ändring, SFS 1958:515

  Omfattning
  ändr. i kyrkohandboken med anledning av lagstiftningen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst

Förordning (1976:112) om ändring i kungörelsen (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1979:675) om ändring i kungörelsen (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok

  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1988:1081

  Omfattning
  upph.