Upphävd författning

Lag (1947:275) om kyrkomusiker

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1947-06-27
Ändring införd
SFS 1947:275
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Ändring, SFS 1949:435

  Omfattning
  ändr. övergångsbest.

Ändring, SFS 1951:572

  Omfattning
  ändr. 2 §, övergångsbest.; ny 1 a §

Ändring, SFS 1960:632

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1965:579

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1970:941

Ändring, SFS 1989:8

  Omfattning
  upph.