Upphävd författning

Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1947-07-10
Ändring införd
SFS 1947:643 i lydelse enligt SFS 1993:619
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-11-19
Vill någon överbringa rättegångsfullmakt genom telegram, skall fullmakten i huvudskrift uppvisas hos ett företag som driver televerksamhet. Den som hos ett sådant företag tar emot telegrammet skall teckna bevis på fullmakten, att den blivit uppvisad, och på telegramblanketten, att den där gjorda avskriften ordagrant överensstämmer med huvudskriften; sistnämnda bevis skall ingå i det telegram, som avsändes.
Telegrammet, som må befordras även med telefon, skall vid befordringen i föreskriven ordning kollationeras; bevis därom skall meddelas på det utskrivna telegrammet. Förordning (1993:619).

Ändringar

Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram

Förordning (1993:619) om ändring i kungörelsen (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (2020:927) om upphävande av kungörelsen (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram

Omfattning
upph.