Upphävd författning

Kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1948-06-17
Ändring införd
SFS 1948:385
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl: Maj:t har funnit gott förordna, att vad i 6 § kungörelsen den 28 september 1928 (nr 382) med vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet finnes stadgat angående förstörande av fastighetsdeklarationer jämte tillhörande uppgifter icke skall äga tillämpning beträffande deklarationer och uppgifter, vilka avgivits till ledning vid 1938 års allmänna fastighetstaxering; skolande dessa handlingar för framtiden bevaras.

Ändringar

Kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering

Ändring, SFS 1993:1105

    Omfattning
    upph.