Upphävd författning

Kungörelse (1949:501) om hovrättsting;

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1949-09-22
Ändring införd
SFS 1949:501
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Rikets hovrätter skall på nedan angivna orter hålla hovrättsting för huvudförhandling företrädesvis i mål från de i det följande angivna delarna av domkretsen:

TingsortTingsområde
Svea hovrätt: Göta hovrätt:Falun Linköping eller Norrköping Kalmar ÖrebroKopparbergs län Linköpings domsaga, Norrköpings domsaga och Västerviks domsaga Kalmar län utom Västerviks domsaga Örebro län
Hovrätten över Skåne och Blekinge:Karlskrona eller KarlshamnBlekinge län
Hovrätten för Västra Sverige:KarlstadVärmlands län
Hovrätten för Nedre Norrland:Gävle ÖstersundGävle domsaga och Sandvikens domsaga Jämtlands län
Hovrätten för Övre Norrland:LuleåNorrbottens län

[S2] Förordning (1992:129).

2 §  Inom varje tingsområde skola årligen hållas minst fyra hovrättsting.

[S2]Det åligger hovrätt att årligen före den 1 december och den 1 juni för nästkommande kalenderhalvår kungöra ort och begynnelsedag för hovrättsting genom anslag i hovrätten. Kungörelsen skall ock inom samma tid inom tingsområdet anslås å en för allmänheten tillgänglig plats i de allmänna underrätternas kanslier.

3 §  Önskar part att mål skall handläggas å hovrättsting, skall han i vadeinlaga eller genmäle eller eljest så snart ske kan göra framställning därom och därvid angiva skälen.

4 §  Finnes till visst hovrättsting intet mål att företaga till handläggning eller prövas de till tinget utsatta målen lämpligen böra handläggas i annan ordning, skall hovrätten avlysa tinget. Beslutet härom skall anslås å de platser, där kungörelsen om tinget varit anslagen.

Ändringar

Ändring, SFS 1954:229

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1957:542

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1962:551

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1968:588

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1970:522

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1976:182) om ändring i kungörelsen (1949:501) om hovrättsting

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1986:761) om ändring i kungörelsen (1949:501) om hovrättsting

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1992:129) om ändring i kungörelsen (1949:501) om hovrättsting

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:818) om upphävande av kungörelsen (1949:501) om hovrättsting

  Omfattning
  upph.