Upphävd författning

Kungörelse (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1950-06-29
Ändring införd
SFS 1950:473
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Kungörelse (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn

Ändring, SFS 1954:372

  Omfattning
  ändr. 12, 18 §§

Ändring, SFS 1960:416

  Omfattning
  ändr. 7 § 1 mom

Ändring, SFS 1973:735

  Förarbeten
  Prop. 1973:56
  Omfattning
  ändr. 4 § 1 mom, 6-8 §§

Förordning (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn

  Omfattning
  upph.; övergångsbest.

Förordning (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn