Upphävd författning

Brev (1951:147) till krigsarkivet angående förvaring av krigsdomarnas arkivalier

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1951-04-21
Ändring införd
SFS 1951:147
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I skrivelse den 9 mars 1951 har riksarkivet på anförda skäl hemställt, att Kungl. Maj:t måtte förordna att krigsdomarnas och auditörernas arkivalier skola levereras till krigsarkivet.
Kungl. Maj:t - som inhämtat, att andra arkivalier i förevarande avseende icke finnas bevarade än de av krigsdomarna jämlikt 1 § e) instruktionen den 30 juni 1942 för krigsdomare, auditörer och krigsfiskaler förda anteckningar - finner gott förordna, att samma anteckningar skola överlämnas till krigsarkivet.

Ändringar

Brev (1951:147) till krigsarkivet angående förvaring av krigsdomarnas arkivalier

Ändring, SFS 1991:446

    Omfattning
    upph.