Kungörelse (1952:651) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Åsele, Fredrika, Dorotea, Stensele och Malå socknar i Västerbottens län

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1952-10-03
Ändring införd
SFS 1952:651
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Med stöd av 12 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t, på framställning av skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län, funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom följande skogsvårdsområden i Västerbottens län, nämligen Graned, Granfors, Granselelund, Gäddträsk, Hedmark, Karonsbo, Königslund, Lyckan-Ulriksdal, Norrås och Vänjaurträsk i Lycksele socken, Almsele, Gavsele, Lomsjö, Sörstrand, Söråsele och Tallberg i Åsele socken, Orrberg i Fredrika socken, Harrsjöhöjden i Dorotea socken, Strömsund och Strömsund II i Stensele socken samt Lövberg i Malå socken.

Ändringar

Kungörelse (1952:651) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Åsele, Fredrika, Dorotea, Stensele och Malå socknar i Västerbottens län