/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet;

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1953-02-06
Ändring införd
SFS 1953:26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vi Gustaf Adolf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung göra veterligt: att, sedan den 20 augusti 1952 stadga utfärdats för Nordiska rådet, motsvarande stadga antagits av Island den 10 december 1952, i följd varav enligt 15 § i förstnämnda stadga denna trätt i kraft i förhållande till Island.

Ändringar

Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet