Kungörelse (1954:17) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1954-02-05
Ändring införd
SFS 1954:17
Ikraft
1954-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Med stöd av 12 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t, på framställning av skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län, funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom följande skogsvårdsområden i Norrbottens län, nämligen Vitträsk, Flakaberg, Mäntyvaara, Ruutirova, Satter, Vähävaara, Mårdsel, Risträsk, Suobbat, Västerberg-Neitaskaito och Yrttivaara i Gällivare socken, Järvträsk-Stenbacken, Fjällbonäs, Högbränna, Stormyrheden, Lappträsk, Akkavare, Renvallen och Tjappsåive i Arvidsjaurs socken, Kilkok, Lillåstrand-Tjäruträsk, Vuollerim, Vajkijaur, Krokamyran och Messaure i Jokkmokks socken.

Ändringar

Kungörelse (1954:17) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län

    Ikraftträder
    1954-03-01