Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:145) om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-04-15
Ändring införd
SFS 1955:145 i lydelse enligt SFS 1988:227
Ikraft
1955-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:145) om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger

Ikraftträder
1955-07-01

Förordning (1977:303) om upphävande av kungörelsen (1955:145) om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger

    Övergångsbestämmelse

    Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om lån som har beviljats med stöd av kungörelsen. Vad som i kungörelsen föreskrives med avseende på kontrollstyrelsen skall dock i stället gälla kammarkollegiet. Förordning (1988:227).
    Omfattning
    upph.