/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:197) angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1955-05-12
Ändring införd
SFS 1955:197
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, med stöd av 7 § lagen den 17 december 1954 med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa, funnit gott förordna, att vad som finnes stadgat i kungörelsen den 3 december 1954 (nr 782) angående utbetalning av statsbidrag m.m. till allmän sjukkassa skall gälla även beträffande statsbidrag, som avses i nämnda lag.

Ändringar

Kungörelse (1955:197) angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa