Upphävd författning

Lag (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-06-03
Ändring införd
SFS 1955:417
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker

Förarbeten
Prop. 1955:151

Ändring, SFS 1965:222

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 6 §

Ändring, SFS 1968:603

  Omfattning
  ändr. 6 §

Ändring, SFS 1987:621

  Omfattning
  upph.