Upphävd författning

/r1/ Kungörelse (1958:116) om viss offentlig kontrtoll av fjäderfäslakterier;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1958-03-21
Ändring införd
SFS 1958:116
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1958:116) om viss offentlig kontroll av fjäderfäslakterier

Ändring, SFS 1959:276

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1970:257

  Omfattning
  upph. 9 § 2 mom; ändr. 9 § 1, 3 mom, 14-16 §§

Ändring, SFS 1971:1135

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 2-8 §§, 9 § 1 mom, 10, 11, 13 §§

Lag (1990:621) om upphävande av två författningar om köttbesiktning