Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1959-04-24
Ändring införd
SFS 1959:141
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Behörig till en sådan tjänst som kyrkoherde eller komminister i församlingar inom Norrbottens län vars innehavare skall svara för gudstjänster och kyrkliga handlingar på finska språket är endast den som har tillräckliga kunskaper i det språket.
Kunskaperna skall styrkas genom intyg av en akademisk lärare i finska eller av någon annan lämplig person. Förordning (1988:1026).

Ändringar

Kungörelse (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar

Förarbeten
Prop. 1959:42

Förordning (1988:1026) om ändring i kungörelsen (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-11-01

Ändring, SFS 1989:84

  Omfattning
  upph.