Upphävd författning

Kungörelse (1959:454) med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1959-09-25
Ändring införd
SFS 1959:454
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast texten enl. SFS 1982:374.

2 §  Envar av nedan angivna tingsrätter skall vara domstol för följande avdelningar av försvarsmakten, nämligen:

[S2]Norrtälje tingsrätt för luftvärnsskjutskolan,

[S3]Stockholms tingsrätt för Svensk beredskapsstyrka för FN-tjänst,

[S4]Skövde tingsrätt för avdelningarna förlagda i Karlsborg,

[S5]Ängelholms tingsrätt för krigsflygskolan med flygvapnets förberedande fältflygarskola,

[S6]Lunds tingsrätt för södra skånska regementet och Malmö försvarsområde,

[S7]Malmö tingsrätt för avdelningar underställda chefen för Malmö marina bevakningsområde.

[S8]Bodens tingsrätt för avdelningar underställda befälhavaren för Kalix försvarsområde,

[S9]Luleå tingsrätt för avdelningar underställda chef för Luleåsrätt för avdelningar underställda chef marina bevakningsområde. Förordning (1982:374).

Ändringar

Kungörelse (1959:454) med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m.m.

Ändring, SFS 1960:572

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1960:599

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1961:518

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 9 §§

Ändring, SFS 1963:88

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1964:763

  Omfattning
  ändr. 2-4, 9 §§

Ändring, SFS 1966:145

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1966:574

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1968:335

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1968:543

  Omfattning
  ändr. 2, 9 §§

Ändring, SFS 1970:638

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§

Ändring, SFS 1972:554

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:374) om ändring i kungörelsen (1959:454) med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1987:187

  Omfattning
  upph.