Upphävd författning

Kungl Maj:ts Kungörelse (1960:564) om statlig garanti för skördeskadelån

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1960-11-04
Ändring införd
SFS 1960:564
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1960:564) om statlig garanti för skördeskadelån

Förarbeten
Prop. 1960:168

Ändring, SFS 1987:834

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att följande kungörelser skall upphöra att gälla vid utgången av juli 1987, nämligen
  1. kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för lån för uppförande av lagerhus m. m. för jordbruksändamål,
  2. kungörelsen (1960:564) om statlig garanti för skördeskadelån.
  De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande i fråga om lånegarantier som har lämnats dessförinnan.
  Omfattning
  upph.