Upphävd författning

/r1/ Förordning (1960:691) om byggnadsminnen;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1960-12-09
Ändring införd
SFS 1960:691
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Ändring, SFS 1967:336

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1972:535

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 7 §§; omtryck

Förordning (1976:441) om ändring i kungörelsen (1960:691) om byggnadsminnen

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:135
  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. författningsrubr., 1-3, 5-7 §§; omtryck

Ändring, SFS 1988:1188

  Omfattning
  upph.