Upphävd författning

Kungl. Maj:ts brev (1962:403) till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
SFS 1962:403
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t finner gott att, med stöd av 20 kap.8 och 16 §§ lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring samt 39 § lagen den 25 maj 1962 (nr 382) angående införande av lagen om allmän försäkring, bemyndiga riksförsäkringsverket att /k/ dels /-k/ utfärda föreskrifter rörande skyldighet för enskild att lämna uppgifter, som äro av betydelse för tillämpningen av lagen om allmän försäkring, /k/ dels /-k/ utfärda tillämpningsföreskrifter till och föreskrifter i samband med införande av nämnda lag, allt i den mån Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnat eller riksförsäkringsverket ej finner föreskrifterna vara av sådan natur att det icke ankommer på verket att meddela dem.

Ändringar

Brev (1962:403) till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.

Ändring, SFS 1998:562

Omfattning
upph.