Upphävd författning

Kungörelse (1962:591) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1962-11-30
Ändring införd
SFS 1962:591
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad i 63 § taxeringskungörelsen den 27 juni 1957 (nr 513) finnes stadgat angående förstörande av deklarationer och andra till ledning vid allmän fastighetstaxering avgivna uppgifter icke skall äga tillämpning beträffande deklarationer och andra uppgifter, som avgivits till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering samt att dessa handlingar skola bevaras för framtiden.

Ändringar

Kungörelse (1962:591) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter

Ändring, SFS 1993:1105

    Omfattning
    upph.