Upphävd författning

Lag (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1962-12-14
Ändring införd
SFS 1962:638
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vi Gustaf Adolf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att kommun och landstingskommun äga beträffande dem, som i anslutning till svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen för studier eller annan utbildning, vidtaga åtgärder i syfte att underlätta deras vistelse där och främja deras välfärd och trivsel.

Ändringar

Lag (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande

Förarbeten
Prop. 1962:191

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.