Upphävd författning

Kungörelse (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1963-12-06
Ändring införd
SFS 1963:589
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av 11 § förordningen den 6 december 1963 om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss, förordna, att i fråga om nämnda förordning skola i tillämpliga delar gälla bestämmelserna i kungörelsen den 21 november 1958 (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 6 juni 1941 om arvsskatt och gåvoskatt. (Jämför 1974:857 ö.b.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss

Förordning (2004:1350) om upphävande av kungörelsen (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss skall upphöra att gälla vid utgången av 2004. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fall skattskyldighet enligt förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss har inträtt före utgången av 2004.
Omfattning
upph.