Upphävd författning

Brev (1963:677) till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark, m.m.

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1963-12-19
Ändring införd
SFS 1963:677
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t föreskriver, att området Padjelanta jämte avgränsande trakter inom Jokkmokks kommun i Norrbottens län den 1 mars 1964 skall med nedan angivna gränser avsättas till nationalpark och benämnas Padjelanta nationalpark.
  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kungl. Maj:t föreskriver vidare, att Sareks nationalpark i Norrbottens län den 1 mars 1964 skall utvidgas med ett område söder om Pårek med nedan angivna gränser.
  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändringar

Brev (1963:677) till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark, m.m.

Förarbeten
Prop. 1962:126

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.