Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1965:561 i lydelse enligt SFS 2014:1244
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Om en vägtrafikolycka med personskada har inträffat, ska Polismyndigheten rapportera det till Transportstyrelsen snarast och senast sju dagar efter det att Polismyndigheten fått kännedom om olyckan. Förordning (2014:1244).

2 §  Om ett dödsfall har inträffat till följd av en vägtrafikolycka, ska Polismyndigheten rapportera det till Transportstyrelsen snarast och senast fem dagar efter det att Polismyndigheten fick kännedom om dödsfallet. Rapporteringen ska avse vägtrafikolyckor då någon avlidit vid olyckan eller som en följd av en sådan olycka inom 30 dagar från olyckstillfället. Förordning (2014:1244).

3 §  Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikanalys och Polismyndigheten meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för rapporteringen. Förordning (2014:1244).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då kungörelsen den 21 april 1939 (nr 144) angående statistiska uppgifter om vägtrafikolyckor skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i den äldre kungörelsen äga dock fortfarande tillämpning i fråga om olycka som inträffat före den 1 januari 1966.

Förordning (1986:454) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1995:1062) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
1995-10-15

Förordning (1998:1329) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (2004:1363) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, §§
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2008:1166) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:118) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2014:1244) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2015-01-01