Upphävd författning

Kungörelse (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:577
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kollektivavtal om anställnings- eller arbetsvillkor som avses i lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. och tillhör regeringens eller riksdagens prövning slutes under förbehåll om regeringens godkännande. Förordning (1977:155).

2 §  Statens arbetsgivarverk meddelar de föreskrifter som behövs för tillämpningen av kollektivavtal som verket har slutit eller avtal om anställnings- eller arbetsvillkor i överensstämmelse med sådana kollektivavtal.

[S2]Första stycket tillämpas också när verket har enhetligt reglerat anställnings- eller arbetsvillkor på något annat sätt än genom kollektivavtal. Förordning (1984:783).

3 §  Statens arbetsgivarverk får lämna över till annan statlig myndighet eller till arbetsgivaren att handlägga fråga som enligt lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. eller denna kungörelse ankommer på verket. Förordning (1978:815).

4 §  När enligt kollektivavtal en fråga om lönesättning för en arbetstagare skall prövas av arbetsgivaren, får

 • arbetsgivarens beslut i frågan om lönesättningen inte överklagas,
 • arbetsgivarens beslut i fråga om andra anställningsvillkor inte överklagas, om det gäller en nyanställning. Förordning (1990:1171).

Ändringar

Kungörelse (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

Förordning (1977:155) om ändring i kungörelsen (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Förordning (1978:815) om ändring i kungörelsen (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§

Förordning (1984:783) om ändring i kungörelsen (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-11-01

Förordning (1990:1171) om ändring i kungörelsen (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1994:1935) om upphävande av vissa författningar om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar m.m.

  Omfattning
  upph.