Lag (1966:319) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
SFS 1966:319
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Rätten till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland tillkommer staten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1966:319) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

    Övergångsbestämmelse

    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966, då lagen den 5 juni 1953 (nr 379) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde upphör att gälla.
    I fråga om upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde som skett före den 1 juli 1966 gäller äldre lag.
    Förarbeten
    Prop. 1966:114