Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1966-06-29
Ändring införd
SFS 1966:406 i lydelse enligt SFS 1987:96
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Bestämmelserna i nämnda lag äger tillämpning beträffande avgöranden som meddelats
  1. 1) efter den 28 februari 1966 i Belgien, Italien, Nederländerna, Schweiz, Förbundsrepubliken Tyskland eller Österrike,
  2. 2) efter den 28 februari 1966 i Danmark eller Norge, med den begränsning som följer av 10 § i lagen,
  3. 3) efter den 24 juli 1966 i Frankrike,
  4. 4) efter den 23 augusti 1967 i Finland med den begränsning som följer av 10 § i lagen,
  5. 5) efter den 2 augusti 1968 i Nederländska Antillerna, Aruba eller Surinam,
  6. 6) efter den 1 oktober 1972 i Ungern eller Tjeckoslovakien,
  7. 7) efter den 19 december 1972 i Liechtenstein,
  8. 8) efter den 24 juni 1973 i Turkiet,
  9. 9) efter den 8 november 1973 i Spanien,
  10. 10) efter den 23 februari 1974 i Portugal. Förordning (1987:96).

Ändringar

Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn

Ändring, SFS 1968:460

Omfattning
ändr.

Ändring, SFS 1972:610

Omfattning
ändr.

Ändring, SFS 1973:21

Omfattning
ändr.; omtryck

Ändring, SFS 1974:47

Omfattning
ändr.; omtryck

Ändring, SFS 1974:86

Omfattning
ändr.; omtryck

Förordning (1979:1062) om ändring i kungörelsen (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissautländska domar och beslut angående underhåll till barn

Omfattning
ändr.

Förordning (1987:96) om ändring i kungörelsen (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1987-05-01