Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1966-12-16
Ändring införd
SFS 1966:735 i lydelse enligt SFS 1967:6
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Skiljedom, som meddelats enligt den i Washington den 18 mars 1965 dagtecknade konventionen om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat, gäller här i riket. Innehåller skiljedomen förpliktelse att utge pengar, verkställes den som svensk domstols dom vilken äger laga kraft, om ej uppskov med verkställigheten beslutas enligt konventionens föreskrifter.
Med skiljedom avses i denna lag även annat beslut som anges i artikel 53 i konventionen.

Ändringar

Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister

Ändring, SFS 1967:6

    Omfattning
    ikrafttr.