Upphävd författning

Lag (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll;

Version: 1967:185

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1967-05-12
Ändring införd
SFS 1967:185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För att finna lämpligt medel för födelsekontroll får efter särskilt tillstånd klinisk prövning företagas av medel som kan hindra utvecklingen av befruktat ägg hos kvinna.
Tillstånd meddelas av Konungen efter framställning av medicinalstyrelsen. Verksamhet som bedrives med stöd av tillståndet står under tillsyn av styrelsen.
Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av medicinalstyrelsen.

Ändringar

Lag (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll

Lag (1993:585) om upphävande av lagen (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll

    Förarbeten
    Rskr. 1992/93:358, Prop. 1992/93:175, Bet. 1992/93:SoU23
    Omfattning
    upph.