Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1967-06-09
Ändring införd
SFS 1967:502 i lydelse enligt SFS 2019:85
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kustbevakningen har rätt att för utredning om brott få utdrag ur folkbokföringsdatabasen om en viss person. Skatteverket utformar formulär för sådana utdrag efter samråd med Åklagarmyndigheten. Förordning (2019:85).

Ändringar

Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott

Ändring, SFS 1967:576

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1971:431

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1991:763) om ändring i kungörelsen (1967:502) om uppgift från pastorsämbete i och för utredning angående brott, m.m.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., förordningen
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (2001:633) om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsregister i och för utredning angående brott, m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:909) om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1292) om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2014:1113) om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:85) om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., ändr.
Ikraftträder
2019-04-01