Kungörelse (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1967-06-09
Ändring införd
SFS 1967:539 i lydelse enligt SFS 2011:464
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vad som sägs i 5 § andra stycket första punkten lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska tillämpas även på Svenska bostadskreditkassan och bostadskreditförening. Förordning (2011:464).

Ändringar

Kungörelse (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förordning (2003:848) om ändring i kungörelsen (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2011:464) om ändring i kungörelsen (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-11-01