Upphävd författning

Kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1967-11-17
Ändring införd
SFS 1967:642 i lydelse enligt SFS 1996:1302
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  har upphävts genom förordning (1996:1302.

2 § har upphävts genom förordning (1996:1302).
3 § har upphävts genom förordning (1996:1302).
4 § har upphävts genom förordning (1996:1302).

5 §  Skattemyndigheten skall, på tid och sätt som Riksskatteverket bestämmer efter samråd med Riksförsäkringsverket, lämna underrättelse till den allmänna försäkringskassan om beräknad pensionsgrundande inkomst för försäkrade inom kassans område. Förordning (1996:1302).

6 § har upphävts genom förordning (1996:1302).
7 § har upphävts genom förordning (1991:766).
8 § har upphävts genom förordning (1996:1302).

Ändringar

Kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

Ändring, SFS 1969:578

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§

Förordning (1990:1252) om ändring i kungörelsen (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2-8 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:766) om ändring i kungörelsen (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1996:1302) om ändring i kungörelsen (1967:642) om underrättelser rörande försäkring enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

Omfattning
upph. 1, 2, 3, 4, 6, 8 §§; ändr. 5 §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1998:1395

Omfattning
upph.